Từ Bi    Bác Ái   Công Bình   
                              
                   

                                                             
     cho sinh viên mọi trình độ học Thần Học Cao Đài, thọ bửu pháp công phu thiền định tạo Kim Thân nội trong kiếp nầy để vè Niết Bàn, thoát luân hồ sanh, tử.
     Văn Bằng Thượng Đế sẽ được cấp khi có Thiên Thơ chiết triệu lúc qui liễu.

                                                                                              Luận án tham khảo

                                                                                    Cơ sở hữu hình tại Toà Thánh Tây Ninh tuy không còn nữa, nhưng các giảng khoa vô vi trên Mạng Lưới Toàn Cầu trong
                                                                                    các Thư Viện tại những Campuses tại C.H.L.B.Đức , tại Pháp 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6  in Deutsch ( in erman) , in English , en francais
       
                    
                                                                                Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật
                                                                                Long Hoa Giáo Chủ Tái Tạo Thượng Nguơn Thánh Đức
                                                      Cơ Qui Nguyên Tam Ngũ Tuyệt Khổ Đại Đồng Niết Bàn Tại Thế nơi Thánh Địa Việt Nam An Lạc Quốc

Cao-Đài Đại-Đạo Chiếu-Minh-Giáo-Tòa Vô-Vi Tam-Thanh Đại-Thừa Tâm-Pháp
Bình-Minh - Vĩnh-Long Việt-Nam.
Cố Đức Chưởng Giáo Thiên Tôn Bùi Trí Dũng
Quyền Nhiếp Chính Chưởng Giáo : Đại Sư Bùi Liên Chi.
Địa-chỉ: Số 1907, Tổ 53, ấp Đông Bình A, xã Đông Bình, huyện Bình-Minh, Tỉnh Vĩnh-Long, Việt-Nam.
Thư từ liên lạc đề bao thơ như sau:
Cao-Đài Đại-Đạo Chiếu-Minh-Giáo-Tòa   Vô-Vi Tam-Thanh   Đại-Thừa Tâm-Pháp
Hộp Thư 66 Bưu Điện Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam.
ĐT : +84.070.3.890450
Văn phòng : Đạo trưởng Nguyễn Văn Liên
ĐTDĐ : +84.0918238351
Email:  chieuminhgiaotoabm@yahoo.com


Vị trí Chiếu Minh Giáo Tòa bên dòng sông, nhìn bên tay phải thấy Chùa Phật, phía trước Nhà Thờ Thánh Đạo Thìen Chúa Giáo, và Hội Nho Tông thuộc Khổng Giáo, phía trái Thánh Thất Cao Đài Cơ Phổ Độ.Cửa chánh Tượng tạc bằng bạch ngọc Đức Di Lạc Thiên Tôn, phía taqy phải có thêm tượng Đức Di Lạc màu trắng, tượng Đức Quan Âm Như Lại màu trắng, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu vàng.

Phản hồi : Webmaster (=sinh viên Viện Đại Học Cần Thơ làm trang Web) viết nghĩa sai.       Cuốn sách nhỏ: Bồi dưỡng sức khoẻ và Tinh Thần gởi các Vua, Tổng thống, Chủ Tịch Nước...
Phúc thư, hồi âm, Thư đáp : mới không sai.          Thư phúc đáp cám ơn hứa sẽ đọc và hành nhưng không làm gì cả vì bận lo việc nước.
"Sản phẩn" để bán như hàng hóa (dùng danh từ sai ý nghĩa),
còn sách nầy là cứu linh hồn của 92 ức nguyên căn đang làm Địa Tiên là Presidents, Queen, Kings, Thủ tướng, Chủ Tịch Nước...
Sách tặng không nên gọi chữ "Sản phẩn" nầy.       
           
Sách nầy rất quí !!! ấn tống là in tốn tiền do chư đạo hữu công quả , gởi cho không, tặng không...
 Nếu Vua, Tổng thống, Giáo Hoàng, Chủ Tịch Nước... ra lệnh dân chúng ăn chay trường, học thiền,
Tu sửa tánh tình không tham lam nữa, không chế súng và vũ khí độc hại nữa công phu hằng ngày... thì trong
vài ngày thế giới sẽ hòa bình ngay. Tỷ phú bỏ account ( compte, trương mục, Konto), bỏ hết tài khỏan (là số tiến có trong Bank) tức
xóa bỏ tiền trong ngân hàng (chữ tài khoản không có nghĩa là trương mục). Tổng thống ra lệnh chia đều cho dân số trong nước thì mỗi gia đình được ít nhứt vài ngàn dollar, cùng nhau sống công bằng như nhau, thương người khác như mình vậy, bố thí, không dâm
dục nữa (tuyệt dục và tu lên Cấp III theo sách nầy thì Đời Thượng Ngươn đến ngay.

ENGLISH : tiếng Anh => bấm Link ra,
Ai ở Mỹ, Úc, hay Canada :
Tiếng Việt quên hết rán học lại.
Tạm thời đọc đỡ tiếng người ta.


  http://antruong.free.fr/chimbay.gif 
Đại Lễ Mừng Long Hoa Hội Khai Diễn tại Chúa Di Lạc ( Trước Lâm Thánh Đức Thiền Điện) tại Vĩnh Long
từ ngày Mùng 8 tháng 10 đến 20.10.Âm lịch (1974) do nhị vị cố Chưởng Giáo Bùi Hà Thanh và
Chưởng Quản Hội Thánh Di Lạc là ngài Thiên Đức Nguyễn Văn Các tổ chức trong 12 ngày (số 12 là con số của THẦY Thượng Đế).

Thật là một ngày vui hiếm có trên đời nầy, nhưng Đức Di Lạc Phật Vương Cứu Thế giáng cơ tiên tri là thế giới sẽ bắt đầu biến động.
Tất cả chư đệ tử của ngài được lệnh bỏ áo tràng, bỏ cơ bút, về nhà lo tu ẩn dật và lấy ĐẠO ĐỨC là bộ thiết giáp che chở
không có lực lượng nào chạm đến nỗi như Đức Thượng Đế nói rõ trong TNHTPháp Bảo Đàn Kinh do Chiếu Minh Giáo Tòa ấn tống
TAM TẠNG KINH tức là Résumée của Tam Tạng Kinh trong Phật Giáo, Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo và bửu pháp luyện Đạo
"Chiêt KHẢM điền LY" :
là ba cuốn sách trên:
DI ĐÀ DIỆU PHÁP
LẠY CHA KINH BÁU


THÁNH NGÔN CHÁNH GIÁO THƯỢNG THỪA Lời Tựa


Tâm Thư Di Chúc của Đức Chưởng Giáo Thiên Tôn Bùi Hà Thanh 

TÂM THƯ DI CHÚC của ĐỨC CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN BÙI HÀ THANH ( có đọc thánh giáo Tam Nhật Đàn )

Thanh Ngon CHÁNH GIÁO THƯỢNG THỪA

Thánh Ngôn Minh Lý

( gồm 9 quyển đang đánh vào P.C đưa lên mạng toàn cầu (Internet) từ từ.)

Mục Lục Các Tập

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

13   14   15   16   17   18   19  20

Thư Viện 1
Thư Viện 2
Thư Viện 3
Thư Viện 4
Thư Viện 5
Thư Viện 6


với
TAM TẠNG KINH tức là Résumée của Tam Tạng Kinh trong Phật Giáo, Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo và bửu pháp luyện Đạo
"Chiêt KHẢM điền LY" :
là ba cuốn sách trên:
DI ĐÀ DIỆU PHÁP
LẠY CHA KINH BÁU
Pháp Bảo Đàn Kinh do Chiếu Minh Giáo Tòa ấn tống


Tang Lễ của Đức Chưởng Giáo Thiên Tôn Bùi Trí Dũng Chiếu Minh Giáo Tòa, Bình Minh Vĩnh Long

HAI CUỐN SÁCH CẦN THIẾT CHO CHƯ TĂNG & CHƯ GIÁO SĨ THIÊN CHÚA GIÁO

 
   

THI :


Chúa Trời CHIẾU điển cứu trần gian,
Đức Phật   MINH ban ánh Đạo Vàng.
Đức
(TGM) PHAN MINH MẪN tìm đạo pháp,
Hoà Thượng
(Thích) HUỆ HƯNG học luyện đan.

Tây Ninh không có pháp CHIẾU MINH,
Cúng lạy cả đời, chỉ đọc kinh,
Đọc kinh cầu lý, chưa hiểu lý,
Đạo Huỳnh chưa CHIẾU khó mà MINH.

CHIẾU MINH tu độc thiện kỳ thân,
Chẳng chịu QUI TÔNG, chẳng độ trần.
Giữ pháp cho kỹ, không phổ biến,
Đạo pháp hiện nay: Đại chúng cần!

Các ĐÀN bị khảo bởi do đâu?
Giáo Hội liên tôn bị khổ sầu,      
(Pháp+Tài+Lữ+Địa khảo do Danh+Lợi+Tình lôi cuốn)
Ít ai tu pháp để luyện Đạo,
Hạ Nguơn kết thúc: khó hồi đầu.

Hồi đầu về đến cõi Tam Thanh,
Tu Tánh luyện Mạng rán lo hành!
Bồi dưỡng sức khoẻ để tu học,
Tinh thần mới đến cõi trường sanh.

DI ĐÀ DIỆU PHÁP Phật dạy rành,
Phật tử ngày nay muốn tu hành.
Tịnh, quán, niệm, thiền...không kết quả,
Nên tìm pháp CHIẾU MINH TAM THANH.

LẠY CHA KINH BÁU Chúa dạy rành,
Ít ai hiểu được nghĩa "Tam Thanh".
Bánh thánh :Thịt Chúa, ăn sao được?
Máu Chúa làm sao uống cho đành?

Chúa đã đưa lên ổ bánh mì,           
  ( 1+12= 13 người ăn )
Bảo ăn để nhớ đến cái gì?                
(vegetable : brot, no meat, no fish)
Rượu vang màu đỏ là máu Chúa,     (vin = Lotus = khử trược lưu thanh)
Ngài bảo ăn chay, phải trí tri!
(Mẹ Maria hiện ra ở Fatima cũng dạy Vatican ăn chay trường...ém thơ của chị Lucia)

Muốn đắc Đạo Trời: Phải ăn chay!
Tiên Thiên chi khí ăn hằng ngày,   
( Nichtsein= NoBeing=Prana=ĐẠO, vegetable)
Hậu Thiên rượu thịt phải loại bỏ!  
( Biologie, lebendig, các loài bò, bay, máy, cựa, có sự sống)
Pháp luân thường chuyển luyện như vầy :

BỒI DƯỠNG SỨC KHOẺ và TINH THẦN,
Bất cứ đạo nào đều phải cần!
Vua, chúa, tổng thống, chủ tịch... đều đọc,
Đã đọc vừa xong, tập lần lần.

Bắt đầu muốn tu: Quốc gia tiêu!
Đất sụp, A-tôm phá tiêu điều!
Tổng thống phải lo cứu cả nước,
Dinh vua sụp đổ, xác người thiêu!

Thời gian gấp rút như hiện nay,
Tu được ngày nào, tính một ngày,
Chay lạt, nhịn ăn, mè, gạo lứt,
Khi nguyên tử nổ: thoát nạn tai.

Tại sao?
Bôm nguyên tử nổ ở Hiroshima+Nagasaki,
Bệnh viện ăn chay chẳng bị gì,
Tần số Tiên Thiên và phóng xạ, 
( radiavtuvity, Radiaktivitaet)
Có cùng rung động thuộc vô vi.  
(frequence, vibration)

Hai cuốn trên đây giải lý sâu,
ĐẠO CHÚA đọc xong hiểu Đạo mầu,
ĐẠO PHẬT xem qua: đạt chân lý,
Có pháp: thực hành, đắc quả mau!
                                                      H.P.T.

THƯ VIỆN CỦA
VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI TẠI CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO CHIẾU MINH GIÁO TÒA HỌC HÀM THỤ MIỄN PHÍ

với

 tác giả cuốn sách Trời KINH DỊCH là Đức Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ vâng lệnh Đức Thượng Đế vẽ sơ đồ Vũ Trụ là
Bát Quái Đồ Thiên, dân Lạc Việt có cuốn TRÙNG QUANG TÂM SỬ là cuốn sử không viết ra thành sách mà chỉ nhớ trong trí (ký ức) A-lại-da-thức như USB =Memory=CD= ba hột nguyên tử trường tồn, là tế bào Neron, nay nhớ lại thuyết Trăm Trứng. Năm 1926 Đức Thượng Đế mở Đạo Cao Đài dạy lần chót bửu pháp CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH, Chiết KHẢM điền LY để luyện Kim Thân cho chư vị nguyên căn Thánh, Tiên, Phật đang mang xác phàm tu Tánh luyện Mạng để  trở về ngôi vị cũ trên Bạch Ngọc Kinh ( Niết Bàn).
Cuốn Phương pháp bồi dưỡng Sức Khoẻ và Tinh Thần là bửu pháp thực hành Chiết KHẢM điền LY cho mọi giới, chức sắc Tôn giáo nào không có bửu pháp như Phổ Độ (Toà Thánh Tây Ninh), Phật giáo (chỉ có pháp Thiền hay Văn hỏa) chưa có Võ Hỏa (cách bôm khí Hư Vô bằng tay và cơn nối Nhâm mạch hiệp với Đốc mạch tạo thánh thai), Thiên Chúa Giáo (và Tin Lành Giáo) không có pháp, các nhà khoa học vô thần (không tin có Chúa) tập luyện PPBDSLVTT sẽ tự thấy Chúa hay Đức Thượng Đế trong thân mình (Lương Tâm hay Chúa ngự trong Tâm hay Chơn Như Bãn thể tức Chơn NGÃ đúng như câu " Thiên thượng, thiện hạ, duy NGÃ độc tôn" mà Đức Phật Thích Ca nói lúc ngài đắc Đạo chứ không phải lúc mới sanh bước lên 7 hoa sen (đệ tử viết thần thánh hóa).

                                         
Tu bửu pháp Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh thọ học từ Chiếu Minh Giáo Tòa khi qui liễu có ấn chứng mở mắt trái, da vàng, dịu, ấm, xông mùi thơm:
Đức cố Chưởng Giáo Thiên Tôn Bùi Trí Dũng có ấn chứng.
Người tu theo Phổ Độ Phái Tây Ninh vào cuối Ha Nguơn có tu bửu pháp Chiếu Minh từ Chiếu Minh Giáo Tòa truyên pháp có ấn chứng khi qui liễu:
http://caodaigiaoly.free.fr/TieuSuCuBaLeSanhLeHuongTieng.html

Nếu số độc giả và sinh viên đọc đến số 92 ức
hay 9.200.000 là chư nguyên căn biêt bửu pháp, sẽ lo TU TÁNH LUYỆN MẠNG thì chắc chắn có ấn chứng mở mắt trái, da thịt ấm, màu vàng
chắc chắn có Kim Thân về Bạch Ngọc Kinh, vì Đức Ngô Minh Chiêu có nói:" Nếu tu đúng cựu pháp, đủ tam công mà không đắc Đạo thì ngài chịu trách nhiệm.  Chiếu Minh Giáo Tòa Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí .Webmaster Hà Phước Thảo


Số độc giả và sinh viên tự học bấm trang nầy đến nay với con số nầy: