Khẩu-Khuyết-Sơ-Thiền Tâm-Pháp


Con người trong Vũ Trụ    Vũ Trụ & h́nh ảnh
Quả Cầu của Chúng ta là Hành Tinh có tần số là 68 tên là Địa Cầu Dương Phan Sơn thành lập ra sao?
   Càn Khôn biến hóa từ Nhất Bổn tán Vạn thù và từ Vạn Thù qui Nhứt Bổn như thế nào? Thơ và Slide

Tóm tắt Thiên Cơ Huyền Bí Tạo Lập Vũ Trụ qua các Tôn giáo trên thế giới 

Thánh giáo mới vào Đêm Giao Thừa  cuối Kỳ Sửu sang Canh Dần và Tết Ta 2010:

                                      Thượng Đế giảng Chơn Lư   

Thánh Giáo của Đức Thượng Đế & của Đức Mẹ Diêu Tŕ Kim Mẫu
Mạt Kiếp
ĐẠI LỄ MỪNG LONG HOA HỘI KHAI DIỄN
Tam-Nhật-Đàn Hà-Tiên

Kinh, sách, thánh giáo, tài liệu tu học , bài nghiên cứu ...

Học tiếng Việt với Quốc-Văn Giáo-Khoa-Thư   
 

Click for Paris, France Forecast Click for Los Angeles, California ForecastClick for Hanoi, Viet Nam Forecast 

                                                       Paris như trên                                                     - Los Angeles -              SaiGon
                                                     
(Berlin, Munich,, Đức + 5 phút)

                                                                         

http://caodaigiaoly.free.fr/DieMethodeDerGesundheitUndDesGeistes.html

A

ÂM-CHẤT
A-DI-ĐÀ-PHẬT
ÂM-DƯƠNG
ÂM-DƯƠNG LƯỠNG-THẦN
ÂM TINH
ẤN-CHỨNG & HUYỀN-DIỆU
AN-LÔ LẬP-ĐỈNH.THAI-VIÊN
ẨN-M̀NH
ẢNH THẬP NHỊ THỜI QUÂN
ẢNH-HƯỞNG CỦA TƯ-TƯỞNG

B
BA CÂU HỎI
BÁCH BÁT QUYẾT LÀ BÍ QUYẾT
BAO AN TU
BÁT-BỘ CHƠN-KINH
B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO
BỘ ĐAN KINH
BẬC NGUYÊN TU TÁNH
BA TRÀNG THUYÉT PHÁP CỦA ĐỨC DI LẠC
BẠCH HỔ
BÀI CHỐN BỒNG-LAI
BÀI THUYẾT PHÁP CỦA TỔ ĐẠT MA
BÀI THUYẾT PHÁP CỦA TỔ SƯ ĐẠT MA
BA ĐIỀU KHUYÊN
BÁ NHỰT TRÚC CƠ
LONG HOA HỘI KHAI DIỄN (1974)
BÁ TỰ CHƠN NGÔN
BẠCH HỔ
BẠCH VÂN GIA HUẤN
BẠCH VÂN QUÁN
BẠCH VÂN QUÁN
BÀI CỬU THIÊN ĐẠI-LANG
BÀI HỌC NGÀN VÀNG
BÀN VỀ LUYỆN ĐƠN
BÁT BỘ CHƠN KINH
BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA
BÁT QUÁI CHUYỂN ĐẠO
BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN 1
BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN
BÁT TIÊN ĐẮC ĐẠO
BẦU VŨ TRỤ ÂM DƯƠNG
BÊN NGOÀI LO LUYỆN
BÊN TRONG LO LUYỆN
BÍ ẨN TRẦM HƯƠNG
BI CHI DAI BO PHAP TAM THIEN
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
BÍ TÍCH MẬT TRUYỀN
LUYỆN KIM THÂN
BIỆN PHÂN TÀ CHÁNH
BIẾT TU NGÀN VÀNG
BIẾT TU BIẾT LUẬT TRẢ VAY
B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO
BỘ ĐAN KINH
BỒ ĐỀ TÂM KỆ
BỘ PHẬN ĐỒNG NHỊ BỘ TRỞ LÊN
BỒ TÁT QUAN ÂM THIÊN THỦ
BỔN NGUYÊN CHƠN TÁNH
BỨC THƯ FATIMA

C
CÀN KHÔN BIẾN HÓA
CHÁNH KỶ HÓA NHÂN
CHƠN PHÁP LƯU TRUYỀN
CÔNG CỐ GẮNG GIỮ ĐẠO
CƠ ĐỘNG TỊNH, TIẾN THỐI
CHIẾT KHẢM ĐIỀN LY
CHỮ VẠN XUÔI VÀ CHỮ VẠN NGƯƠC

CƠ BÚT TỪ THÁNH HIỀN ĐƯỜNG
CÔ KIM GIẢNG CHƠN LƯ
CÁC CON HIỂU 2 CHỮ CHIẾU MINH
CÁC CON GẶP ĐẶNG CHƠN TRUYỀN
CÁC NẤC THANG TIẾN HÓA
CHƯƠNG TR̀NHI PHÁT THANH
CON NGƯỜI TRONG VŨ TRỤ
CỬU CUNG


D
DÙ CHO MỘT BỰC ĐẾ VƯƠNG
DƯỢC VẬT - LƯ ĐĂNH
DANH HIỆU ĐỨC DIÊU TR̀ KIM MẪU
DẶM DÀI GÁNH ĐẠO
DI ĐÀ PHẬT TỔ
DỊCH LƯ CAO ĐÀI 
DUNG
D̉NG THIỀN PHỔ ĐỘ
DỮ THIÊN ĐỒNG ĐỨC
DƯỠNG ÔN ĐƠN DƯỢC
DƯỠNG SANH TÁNH MẠNG
DUY TÂM, DUY VẬT

Đ
ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO CÁC THỨ NGÔN NGỮ

ĐẠI ĐẠO CHÂN TRUYỀN
ĐÀN TĐQN & LINH BỬU
ĐẠI LỄ MỪNG LONG HOA HỘI
ĐÈN L̉A NGỌN LỬA
ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO
"ĐỘC THIỆN KỲ THÂN"
ĐẠO THẦY SAU NÀY MỚI TRUYỀN
ĐẮC ĐẠO LIỄU THÂN KINH
ĐẮC NHỨT
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
ĐẠI ĐẠO HÓA SANH
ĐẠI ĐẠO LUẬN
ĐẠI ĐẠO LUẬN- 2
ĐẠI ĐỒNG TÔN GIÁO
ĐẠI HỘI QUI TÔNG THỐNG NHỨT
ĐẠI HỒNG THỆ
ĐẠI LA THIÊN ĐẾ
ĐẠI THỂ H̉A ĐỒNG
ĐẠI TỪ PHỤ
ĐẠI TỪ PHỤ DẠY
ĐẠI TỪ PHỤ DẠY NHÂN SINH QUAN
ĐẠI TỪ PHỤ DẠY TIẾP CHỮ ĐỊNH
ĐẠI TỪ PHỤ DẠY VẠN VẬT QUAN
ĐẠI-ĐẠO TRUY-NGUYÊN
ĐẠI-GIÁC THÁNH-KINH
GIÁO-PHÁP
ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO
ĐÀN ANH D̀U DẮT
ĐÀN EM RÁN CHUNG LO
ĐÀN HƯỜN KINH
ĐÀN GIAO THỪA MẬU TƯ (2008)
ĐÀN TAM GIÁO ĐỀN
ĐÀN LONG HOA  
ĐẠO CAO ĐÀI:
ĐẠO CHỈ CÓ MỘT
ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
ĐẠO ĐỨC KINH
ĐẠO ĐỨC : SIÊU CHÁNH TRỊ
ĐẠO GIÁO
ĐẠO GIÁO LƯỢC KHẢO
ĐẠO HỌC CHỈ NAM
ĐẠO HỌC CHỈ NAM và ĐẠO LƯ CAO ĐÀI
ĐẠO LƯ TU CHÂN
ĐẠO MẦU PHÉP HỒNG QUÂN
ĐẠO NGUYÊN VÔ NHỊ
ĐẠO PHÁP BÍ GIẢI
ĐẠO PHÁP NHẤT ĐƠN
ĐẠO PHÁP TRONG THÂN
ĐẠO RA QUỈ CŨNG RA
ĐẠO SĨ VÀ CỌNG CỎ
ĐẠO SỬ, QUYỂN I - 1953
ĐẠO SỬ, QUYỂN II 1957
ĐẠO THẦY LÀ HUYỀN KHÍ
ĐẠO THẦY LUYỆN TINH HÓA KHÍ
ĐẠO VÔ VI CHƠN GIÁO
ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI
ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM
ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH
ĐẮC ĐẠO QUI LIỄU MỞ MẮT TRÁI 
ĐỂ ĐỘ ĐỜI THEO LỜI NGUYỆN
ĐỆ HUYNH
ĐỆ TỬ HÀ PHƯỚC THẢO
ĐÈN L̉A NGỌN LỬA
ĐỊA CHỈ CÁC ĐÀN CHIẾU MINH
DỊCH CÂN KINH
ĐIỂM KHAI THƯỢNG THỪA
ĐOẠN THẤT T̀NH
ĐOẠN TRỪ LỤC DỤC
ĐỜI TU CỦA ĐỨC NGÔ MINH CHIÊU
ĐỜI VAY ĐẠO TRẢ
ĐƠN THIỀN
ĐÔNG DU BÁT TIÊN
TRÊN ĐẢO BỒNG LAI
ĐỒNG NHẤT THỂ
ĐỨC CHÍ-TÔN
ĐỨC CHÚA GIÊ-SU
ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ
ĐỨC ĐẠT MA TỔ SƯ
ĐỨC HỒNG QUÂN LĂO TỔ DẠY
ĐỨC LĂO TỬ
ĐỨC LĂO TỬ VÀ CON ĐƯỜNG
ĐỨC NGÔ CỠI RỒNG VỀ NGUYÊN
ĐỨC PHẬT MẪU - HỘI YẾN
ĐỨC PHÙ HỰU LỮ-THÁNH ĐẾ QUÂN
ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT  HAY ĐỨC
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ GIÁNG CƠ TẠI FUJI
ĐỪNG LẤY CHỖ ĐẮC MÀ TRUYỀN
ĐỨC MẸ DẠY: DẠY PHÁP PHẢI KKTT.
ĐỨC PHẬT DI LẠC GIẢNG BA TRÀNG PHÁP

E
EM TÉ ANH NÂNG, ANH TÉ EM D̀U


G
GIĂI KINH BÀI CHỐN BỒNG LAI
GIẢI NGHĨA BÀI NHỤY CHÂU
GIẢI THUYẾT ĐẠO NHO
GIẢI THUYẾT ĐẠO PHẬT
GIẢNG - ĐỌC NGHE AUDIO
GIẢNG MINH BÍ MẬT TU LUYỆN
TRONG 'HUYỀN DIỆU CẢNH'
GIẢNG VỀ LUYỆN ĐẠO
GIÁO ĐOÀN NỮ-GIỚI
GIÁO LƯ, SỰ THẬT
GIÁO TÔNG
GIỮ CÁI TÂM KHÔNG
GIỮ G̀N TÂN PHÁP
GƯƠNG XƯA KHẮC KỶ


H
HỄ LÀ ĐỆ TỬ CHIẾU MINH,
PHẢI SONG TU TÁNH MẠNG
HÀ ĐỒ & LẠC THƯ 河 圖 洛 書
HÀ ĐỒ ĐẠT THỦ HỘI RỒNG MÂY
HẮC B̀ PHẬT
HAI MỐI ĐẠI-ÂN
HAI THANH CẬT
HẢI THƯỢNG LĂN ÔNG
HÀNG LONG PHỤC HỔ
HẠNH
HAO TỔN CĂN-BỔN
HẬU THIÊN CHUYỂN
HẬU-THIÊN CƠ-NGẪU
HĂY COI GIỜ TU LÀ TRỌNG
HĂY LO ĐỜI SỐNG TÂM LINH
HĂY SIÊNG XEM THÁNH GIÁO
HIỆP SIÊU H̀NH
HINH TOA THANH TAY NINH
HINOMOTO LIÊN LẠC VỚI TTTN
HOẠ BÀN HOÀN NGUYÊN THIÊN
H̉A ĐỒNG NỮ ĐẠO
HỎA HẦU - ĐẠO LỘ
HOÀNG ĐẾ ÂM PHÙ KINH
HỌC VẤN
HỘI LƯ XIỂN CHƠN LUẬN
HỒI QUANG PHẢN CHIẾU
HỘI TAM THANH
HỘI YẾN LẦN ĐẦU TIÊN
HỖN ĐỘN SƠ KHAI
HỒNG ÂN VẤN ĐÁP
KHAI-THONG BAT-MACH.
HƯ KHÔNG, CHỖ DỤNG CỦA ĐẠO
HƯ VÔ ĐẠI ĐẠO
HUẤN NỮ CHƠN NGÔN
HUẤN TỪ ĐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
HUẤN TỪ VÔ CỰC TỪ TÔN
HƯỜN CUNG ĐÀN
HỮU BẰNG
HUYỀN BÍ. T̀M HIỂU BẮT ẤN
HUYỀN DIỆU CẢNH
HUYỀN QUANG KHIẾU
HUYỀN SỬ TIÊN RỒNG
HUYỀN YẾU TRƯƠNG TAM PHONG
HUỲNH ĐẠO ĐỘ THẾ TRẦN
HUỲNH Đ̀NH KINH   PDF
HY SINH ĐẮC QUẢ
HUẤN TỪ CỦA MẸ VIỆT NAM
HUỲNH Đ̀NH KINH   PDF

I

J
JÉSUS CHRIST

K
KINH DỊCH LẠC VIỆT VIẾT
KẾT QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ
KHAI, MINH ĐẠO
KHUYẾN NỮ HỒI TÂM KINH
KHAI XUÂN
KẾT QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ
KẾT TAM HOA NHỨT KHÍ
KHAI THÔNG BÁT MẠCH
KHAI XUÂN
KHAI, MINH ĐẠO VÀNG
KHẢO ĐẢO DO CƠ BÚT
KHẨU KHUYẾT TỐI THƯỢNG
TU TIÊN
KHẨU QUYẾT NHỊ CƠ
KHẨU TRUYỀN.
KHI C̉N XÁC PHÀM
KHÍ LÀ MẪU, THẦN LÀ TỬ
KHI THẦY DẠY ĐẦY ĐỦ THẦY BẾ CƠ
KHỔNG TỬ MƯU CẦU HẠNH PHÚC
KHỬ ÁM HỒI MINH
KHỬ TRƯỢC LƯU THANH
KHƯU TRƯỜNG XUÂN
KHUYÊN CON CHƠN LƯ ĐẠO
KHUYẾN NỮ HỒI TÂM KINH
KIỀN THIỀN LUYỆN THUỐC
KIẾP PHÙ SINH VÀ NHÂN NGĂ
KIẾP PHÙ SINH VÀ NHÂN NGĂ
KIẾP TRẦN LÀ NƠI TRẢ QUẢ
KIM TIÊN CHỨNG LUẬN
KINH CẢM ỨNG
KINH CÚNG TỨ THỜI 12 CHI PHÁI
KINH HOÀN NGUYÊN THIÊN
KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
KINH NGỌC LỘ KIM BÀN
KINH PHÁP CÚ 1
KINH TÁN TỤNG ĐỨC DIÊU TR̀


L

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BẾ TINH
LAP DAN BUU MINH
LỊCH SỬ QUAN PHỦ
LINH HỒN VÀ CƠI ÂM 
LỮ TỔ BÁCH TỰ BI
LỮ TỔ THẨM VIÊN XUÂN
LUẬN VỀ KẺ SĨ
LUẬT TIẾN HÓA  
LƯỢC SỬ ĐỜI NGÀI NGÔ MINH CHIÊU
LUYỆN ĐƠN
LUYỆN ĐƠN NẤU THUỐC
LOÀI NGƯỜI TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN
LĂNH PHẬN SỰ TRUYỀN GIÁO
LỄ KHÁNH VÂN
LO TU KẺO TRỄ
LO TU LUYỆN CHO THUẦN DƯƠNG,
ĐỂ TRỞ LẠI CƠI HƯ LINH
LẠC TẠI KỲ TRUNG
LÀM SAO GIÁO HÓA CHO ĐỜI
LĂNH PHÁP BỐN BUỔI
LĂO GIÁO VỚI THUYẾT THIÊN ĐỊA VẠN VẬT
LĂO QUÂN TRUYỀN THÁI DƯỢC
LĂO TỬ ĐẠO TỔ
LAP DAN BUU MINH
LỊCH SỬ QUAN PHỦ NGÔ VĂN CHIÊU
LIÊN GIAO CHI PHÁI
LINH BẢO TẤT PHÁP
LINH BỬU ĐÀN CH̉I TRANH
LINH HỒN NGƯỜI CÓ 3 NGÔI
LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC LƯ THÁI BẠCH
LONG HỔ HOÀN ĐAN
LONG MÔN GIÁO TỔ KHƯUTRƯỜNG XUÂN LƯ ĐĂNH
LỮ ĐỘNG TÂN
LỮ TỔ BÁCH TỰ BI
LỮ TỔ ĐỈNH KHÍ CA
LỮ TỔ THẨM VIÊN XUÂN
LUẬN 12 KHOA CHUNG LĂ TRUYỀN ĐẠO
LUẬN ĐẠO KHUYẾN TU
LUẬN VỀ ĐẠI-ĐẠO TÂM-TRUYỀN
LUẬN VỀ ĐẠO PHÁP
LUẬT CẢM ỨNG
LỤC ÂM - LỤC DƯƠNG
LƯỢC SỬ QUÁN THẾ ÂM
LƯU THÔNG CỬU KHIẾU
LUYỆN ĐẮC LỤC THÔNG CHỨNG PHẬT ĐÀNG
LUYỆN ĐẠO
LUYỆN ĐƠN NẤU THUỐC
LUYỆN KỶ TRÚC CƠ
LUYỆN NỘI ĐƠN
LUYỆN THẦN HUỜN HƯ
LUYỆN TINH HÓA KHÍ, THẦN LINH DIỆU HUYỀN
LƯ GIẢI QUẢ CÀN KHÔN
LƯ SIÊU VIỆT VÀ CHÁNH PHÁP

M
MƯỜI ĐIỀU TÂM NGUYỆN
MỚI NGHĨ TRONG TRÍ
MẢO ĐẠO PHỤC CHỨC SẮC
MẬT TÔNG VẤN ĐÁP
MA PHƯƠNG
MA PHƯƠNG MẶT TRĂNG
MA PHƯƠNG SAO HỎA
MA PHƯƠNG SAO KIM
MINH CHỨNG SỰ ĐẮC QUẢ
MINH LƯ THÁNH HỘI
MINH TÂM CHƠN GIÁO
MINH TÂM KIẾN TÁNH
MINH THIỆN CHƠN KINH
MINH THIỆN CHƠN KINH
MỞ ĐẠO TẠI VIỆT-NAMMỘC BỔN THỦY NGUYÊN
MỚI KHỎI BỊ CƠ KHẢO ĐẢO
MỖI LỜI DẠY LÀ MỘT ĐỀ THI
MỘT BÀI KỆ CỦA LĂ ĐỘNG TÂN
MỘT PHÚT LỬA L̉NG UỔNG CÔNG
MƯỜI ĐIỀU BIỆN MA
MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU
MƯỜI ĐIỀU TÂM NGUYỆN
MƯỜI HAI PHÁI ĐẠO CAO ĐÀI
MƯỜI TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO  
MƯỜI MÓN BỬU PHÁP
MUỐN THÀNH CHÁNH QUẢ

N
NGHI_DUNG
NGOC HOANG TAM ÁN KINH
NHƠN THÂN - PHÁP LUÂN - ĐỀ HỒ 
NGỌC KINH TOÀN TẬP
NỮ TRUNG TÙNG PHẬN
NĂM 2010 ẢNH HƯỞNG ?
NÊ HUỜN ( HOÀN) CUNG
NGỌC DỊCH HOÀN ĐAN
NGŨ TẠNG TIỂU THIÊN ĐỊA  
NGŨ TẶC: KIM, MỘC,T,H,T.
NHẮN VỀ HỘI THÁNH
NỘI LƯ CHƠN HỎA GIẢI 

O
L´Occultisme dans la nature
(Huyền Bí học trong thiên nhiên
(e-Book, download miễn phí) đọc
để biết về người
trên Hỏa Tinh, tác giả: Đức Giám Mục

Anh Giáo C.W. Leadbeater là nhà
Thông Thiên Học nhờ tu luyện
Văn hỏa + Vơ hỏa mà có thần nhăn.


P
PHÁP VÔ VI (ĂN CHẾT, NHỊN SỐNG)
PHÁP KHAI THÔNG BÁT MẠCH
PHÉP CHẾ ÂM PHỤC DƯƠNG
PHỤC HỒI TIÊN THIÊN
PHÁP MỘT LƯỢT ĐỂ ĐẮC ĐẠO
PHẢI H̉A HIỆP ĐỂ LO TU CHO KỊP KỲ
HỘI LONG HOA
PHẢI RÁN LO TU KẺO TRỄ !

PHẢI CẦN CẬY XÁC PHÀM
PHẢI CỐ GẮNG TU ĐÚNG PHÁP
PHẢI ĐẶT BÀN THỜ Ở ĐÂU
PHẢI HỎI NGƯỜI CHỈ KIỂU
PHẢI MƯỢN XÁC PHÀM TU
PHẢI QUI HIỆP Y BỔN NGUYÊN
PHÁI VÔ VI CHIẾU MINH
PHẢI CHỈ KIỂU 12 CON
PHÁP BẢO ĐÀN KINH
PHÁP CHỈ THƯỢNG THỪA
PHÁP CỦA TÔN BẤT NHI
PHÁP KHAI THÔNG BÁT MẠCH
PHÁP NHIỆM MẦU HUYỀN BÍ
PHÁP-BỬU TÀNG -THƯ
PHẬT GIẢNG CHÂN TÂM
PHẬT LỰC GIẢI NGHIỆP
PHẬT MẪU DIÊU TR̀
PHẬT MẪU DIÊU TR̀
PHẬT NGỔN
PHẬT PHÁP, THẾ GIAN PHÁP
PHÉP BỒI DƯỠNG TÂM 
PHÉP CHẾ ÂM PHỤC DƯƠNG
PHIỀN NĂO: NGUỒN CỘI BỒ ĐỀ
PHIM THIÊN THỦ THIÊN NHĂN
PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ XỬ ÁN
PHU THÊ CANG
PHỤ TỬ CANG
PHỤC HỒI TIÊN THIÊN

Q
QUẢ CẦU CỦA CHÚNG TA
QUẢ ĐỊA CẦU SẮP TAN VỠ
QUAN AM NHU LAI
QUAN ÂM NHƯ LAI DẠY
QUÁN TÂM PHÁP
QUAN NIỆM TAM TÀI
QUAN PHỦ NGÔ VĂN CHIÊU
QUAN THÁNH ĐẠI ĐẾ.
QUÂN TỬ LÀ G̀?
QUÂN TỬ TRANG NHI BẤT TRANG,
QUẦN NHI BẤT ĐĂNG
QUI-ĐIỀU NỘI-LỆ TAM THANH
QUI-ĐIỀU NỘI-LỆ
QUYẾT MỘT ĐƯỜNG

R
RÁN LO TU ĐỂ LÀM GƯƠNG CHO CƠ
RÁN TU MỘT KIẾP 
RICHARD WILHELM,
RƠ THẤU LUẬT CỦA TẠO HÓA
RƯỚC NGUYÊN NHÂN VỀ NGÔI.
RÁN TU V̀ HẠ NGUƠN

S
SƠ THIỀN: TỊNH THỦ HƯ VÔ
SẮC LỆNH CỦA ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ DẠY LẬP ĐÀN
SẮC LỊNH QUI NGUYÊN 12 PHÁI
SANG CHU KỲ TRUYỀN RA NGỌAI QUỐC
SANH KƯ TỬ QUI
SAU NÀY NĂM CHÂU ĐẾN HỌC ĐẠO
SẼ CÓ CƠ THỐNG NHẤT
SƠ ĐỒ HUYỆT ĐẠO
SƠ ĐỒ TỨ TỔ QUI GIA
SỞ HÀNH TÂM PHÁP
SƠ QUAN SƠ CHỨNG
SƠ THIỀN TÂM PHÁP
SƠ THIỀN: TỊNH THỦ HƯ VÔ
SỬ ĐẠO LƯU TRUYỀN
SƯ ĐỆ
SỬ TRỜI VỀ DÂN TỘC VIỆT NAM
SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÔNG TRUYỀN
SỰ H̀NH THÀNH PHÁP GIỚI
SỨ MẠNG CỦA DÂN TỘC ĐƯỢC CHỌN
SỨ MẠNG VI NHƠN
SỰ QUÍ BÁU CỦA ĐẠI ĐẠO
SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÔNG TRUYỀN
VÀTÂM PHÁP

                                                                                     

T
TAM NHẬT ĐÀN HÀ TIÊN
TẠI SAO SƯ TĂNG MANG HỌ THÍCH?
TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN
TÁNH MẠNG CÔNG PHU
TAM TÙNG
THÁNH GIÁO SƯU TẬP 19 73
THÁNH-GIÁO VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ
THÁNH ĐỨC THIÊN ĐÀNG
THẬP NHỊ CẨM ĐOẠN
THÚY HƯ THIÊN -TRẦN NÊ HOÀN
TIỂU NGĂ, ĐẠI NGĂ
TRINH LIỆT NỮ PHONG
TU PHẢI HÀNH THEO ĐÚNG
TAM BỬU HIỆP LUYỆN
TAI HẠI CỦA SỰ BỎN SẺN
TẠI SAO MỞ HỘI LONG HOA
TẠI SAO TU HÀNH PHẠM LỖI
TẠI SAO SƯ TĂNG MANG HỌ THÍCH?
TÂM
TAM BẢO TINH, KHÍ, THẦN
TÂM ẤN DIỆU KINH
TAM CANG
TẦM CHƠN HỌC ĐẠO
TẦM ĐƯỜNG ĐẠO LO TU KẺO TRỄ !
TAM GIÁO & TAM BỬU & TAM TRẤN
TAM GIÁO CĂN BỔN ĐỘC NHỨT
TAM GIÁO QUI-NGUYÊN
TÂM HẠNH ĐẠI THỪA
TAM KỲ THÁNH HUẤN
TÂM LINH
TAM NHẬT ĐÀN
TAM QUI, NGŨ GIỚI
TÁM QUYỂN SÁCH QUƯ
TÂM SỰ NGƯỜI XƯA
TAM T Ự KINH
TAM THI CỬU CỔ
TAM THIÊN BÍ CHỈ
TAM THIÊN BÍ CHỈ  ĐẠI TÔNG PHÁP
TAM THỪA CHƠN GIÁO
TAM THỪA CHƠN GIÁO (3 QUYỂN)
TAM THỪA CỬU CHUYỂN
TAM THỪA QUÁN NHỨT CHƠN NHƯ HIỆN
TÁNH MẠNG CÔNG PHU
TÁNH MẠNG HAY KHÍ THẦN
TẤT CẢ TRỞ VỀ MỘT
TÂY DU CHƠN GIẢI
TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU KINH
TỀ THIÊN ĐẤU VỚI HỒNG HÀI
THÁI ẤT KIM HOA TÔNG CHỈ
THÁI CỰC ĐỒ
THÁI CỰC KỲ ĐƠN
THÁI DƯỢC
THÁI DƯỢC TRONG ĐAN KINH
THÁI THƯỢNG
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
THÁI THƯỢNG HUỲNH Đ̀NH
THÁI THƯỢNG TIẾT KHẨU TRUYỀN
THÁI THƯỢNG TRUYỀN VẬN HỎA
THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ TỰ
THAM-THIỀN NHẬP-ĐỊNH.
THÁNH NGÔN CHÁNH GIÁO
THẦN CHÚ  DA  LA NI
THẦN KHÍ ĐẠO
THẦN KHÍ QUI TRUNG
THẦN THỦY HOA TR̀ THUYẾT
THẲNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LƯ
THÁNH GIÁO BỔ KHUYẾT TU ĐƠN
THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC LƯ GIÁO TÔNG
TRỜI KHAI ĐẠO VÀO THỜI MẠT HẬU
THÁNH GIÁO SƯU TẬP
THẦN THỦY HOA TR̀ THUYẾT
TẬP SAN CAO ĐÀI GIÁO LƯ VÀ THÁNH GIÁO S.TẬP
THÁNH GIÁO TÂN MINH QUANG.
THÁNH GIÁO ĐỨC LƯ GIẢI THÍCH THÊM VỀ LHĐH 
THÁNH LỆNH THẦY DẠY PHỔ AN LO
CHỈ KIỂU BỬU PHÁP TAM THIÊN
THÁI CỰC ĐỒ
THẤT NHẬT DU TIÊN      
TÓM TẮT THIÊN CƠ
THANH TỊNH KINH
THÁNH TỊNH LONG THÀNH
B̀NH THỦY CẦN THƠ

THANH TỊNH KINH
LĂO QUÂN THUYẾTT
THÁNH TỰA
THÁNH GIÁO ĐÀN LONG HOA  
THÁNH TỊNH BỬU QUANG
THÁNH-ĐỨC CHƠN-KINH
THÁNH-HUẤN HIỆP-TUYỂN 1      
  
                      
THÁNH-NỮ JEANNE D'ARC
NỮ ANH HÙNG NƯỚC PHÁP
THAN KHI QUI TRUNG
THẬP NHỊ NỮ ĐỒ
THẬP THỦ LIÊN HƯỜN
THẬP VƯƠNG SẤM
THẤT NHỰT DU TIÊN.
THẤT T̀NH HẠI NGŨ TẠNG
THẤT-CHƠN NHƠN-QUẢ
THẦY CHO HIỆU ĐÀN LÀ
THẦY DẠY CON TAM QUI, NGŨ GIÁI,
ĐỪNG SÁI NGHE CON!
THẦY GIÁO TRUYỀN ĐẠO PHÁP
THẦY KHAI TRƯỜNG THI TAM-GIÁO
THẦY KHÔNG TRUYỀN CHO TỔ NÀO
THẦY KHÔNG PHỔ ĐỘ TIỂU THỪA
THẦY SẮP ĐẶT CÁI THIÊN BÀN ĐỂ CHO
CÁC CON TẦM LƯ
THẦY TR̉ VẤN ĐÁP
THỂ ĐẠI DƯỢC THIÊN CƠ:
THẾ ĐỜI GIẢ TẠM
THẾ NÀO LÀ HOÀ HIỆP ÂM DƯƠNG?
THẾ PHÁP DI-LẠC HẠ NGUƠN
TH̀ C̉N PHÓNG TÂM
TH̀ KHÔNG C̉N NGHIỆP QUẢ NỮA
THI VĂN
THI VĂN DẠY ĐẠO 1
THI VĂN DẠY ĐẠO 2     
THIÊN NHĂN CHIẾU MINH
THIÊN BÀN THỜ TẠI TƯ GIA
THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC
THIÊN ĐẠO
THIÊN ĐỊA CHI TÂM
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
THIÊN LƯ NHƠN DỤC
THIỀN NGƯU ĐỒ
THIÊN NHĂN
THIỀN THEO ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG
THIÊN THƠ CHIẾU TRIỆU
THIÊN THƠ DÙNG ĐỂ QUÁN ĐẢNH
THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ
THIỀN VIỆT NAM KHÔNG CHỦ TRƯƠNG
THỌ CHƠN TRUYỀN TH̀ KHÁ LO TU
THỌ CHƠN PHÁP CẦN TU CHO ĐÚNG
THỌ PHÁP CỦA THẦY TU LUYỆN
THÔNG ĐIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH
THOÁT THAI THẦN HÓA
THỜI KỲ THẦY ÂN XÁ TU ĐÚNG LÀ ĐẮC
THUẦN DƯƠNG PHÁI NỘI ĐAN PHÁP 丹 法
THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LƯ:
THƯỢNG THƯỚC KIÊU
THỦY HỎA KƯ TẾ -TÂY DU CHƠN GIẢI
THÚY HƯ THIÊN -TRẦN NÊ HOÀN
TIỀN BỐI PHAN TRƯỜNG MẠNH
THẬP VƯƠNG SẤM
TIÊN ĐƠN HIỆP LƯỠNG NGHI
TIÊN ÔNG TẶNG KINH CẢM ỨNG
TIÊN PHẬT HIỆP TÔNG
TIÊN THIÊN VÀ HẬU THIÊN
THƯỢNG THƯỚC KIÊU HẠ THƯƠC KIỀU
TIÊN-THIÊN CƠ-NGẪU
TIÊN-THIÊN ĐẠI-ĐẠO
TIỀN GIẢNG ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN  
TIẾT KHẨU TRUYỀN
TIẾT.THÁI CỰC KỲ
TIỂU NGĂ, ĐẠI NGĂ
TIỂU SỬ NGÀI LÊ VĂN TRUNG
TIỂU SỬ NGÀI NGUYỄN NGỌC TƯƠNG
TIỂU SỬ ĐỨC CHƯỞNG GIÁO BÙI HÀ THANH
TIỂU SỬ ĐẠO TRƯỞNG LÊ NGỌC CẨN  
T̀M ĐẠO,HÀNH ĐẠO VÀ RỒI ĐẮC ĐẠO.
T̀M HIỂU 'TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ
TIÊN TRI ỨNG HIỆN: KHƯƠNG TỬ NHA
TINH HOA CAO ĐÀI GIÁO
TINH KHÍ THẦN
TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ
TÍNH MỆNH SONG TU
TỊNH TÂM  TỊNH KHẨU
TINH THẦN QUI NGUYÊN
TỊNH THẤT MINH SƯ
T̀M HIỂU SỰ TÍCH ĐỨC THÍCH CA
T̀NH THẦY TR̉
TỊNH THIỀN QUÁN NIỆM
TỒN TÂM DỠNG TÁNH
TRANG KHÁC THẤT NHỰ DU TIÊN
TRANG TỬ VỚI NAM HOA KINH.
TRANH CHĂN TRÂU ĐANG T̀M TRÂU
TRÁNH NGHIỆP TRÁI OAN
TRANH THIỀN TÔNG
TRIẾT LƯ, QUAN NIỆM, CHỦ NGHĨA,
TRINH LIỆT NỮ PHONG
TRỊ CÁC BỆNH NAN Y MIỄN PHÍ  (pdf, xin chờ 1 phút)
TRỜI KHAI ĐẠO NƠI TÂM
TRỜI KHAI ĐẠO
TRỜI TRAO CH̀A KHÓA THOÁT RA.
TRỌN DẠ V̀ THẦY
TRỌNG PHÁP GIÁO
TRÚC LÂM THIỀN ĐIỆN
TRUNG DUNG, TRUNG ĐẠO
TRUNG HƯNG BỬU T̉A
TRƯỚC TIẾT TÀNG THƠ - 1938
TRƯỜNG HỌC KHỔNG GIÁO
TRƯƠNG TAM PHONG CHÂN NHÂN
TRUYỀN VẬN HỎA HÀ LUYỆN
TU CHƠN
TƯƠNG ĐỒNG CỦA TAM GIÁO
U ĐẮC ẤN CHỨNG
TỨ ĐỨC
TƯ TƯỞNG LĂO GIÁO
TRỞ VỀ TỪ CƠI SÁNG
TU HÀNH GIỮ LỤC THÔNG
TU HÀNH BỐN BUỔI CANH THÂU
TU HỌC NỘI TÂM
TU LUYỆN
TU-CHƠN THIỆP-QUYẾT
TU THÂN LẬP ĐỨC
TU TÂM LUYỆN TÁNH
TU LUYỆN THEO TAM GIÁO
TU TH̀ PHẢI TẦM RA CHƠN LƯ
TU LUYỆN CHO CHÍNH CHẮN
TU LUYỆN VÀ CÔNG HẠNH
TU LUYỆN THOÁT TỤC VỀ TIÊN
TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA
TỨ THỜI HƯ VÔ
TỨ THỜI CÔNG PHU
TỨ THỜI NHỰT TỤNG DẪN GIẢI
TÙNG PHU
TÙNG TỬ
TU CHÂN CỬU YẾU 修 真九要
TƯƠNG ĐỒNG CỦA TAM GIÁO
TƯỢNG NGÔN PHÁ NGHI
TỬU SẮC
TỤNG KINH, VIDEO, THUYẾT TR̀NH,
TU CHO ĐẮC ĐẠO BỒNG LAI TẠI TRẦN
                                                                                
U
Ư
V
VÔ THỪA CHƠN GIÁO
VŨ TRỤ NHÂN SINH
VẬN HỎA
VẬN NƯỚC VIỆT NAM
VẠN PHÁP QUI TÂM LỤC
VĂN THIỆN NGÔN TẮC BÁI
VĂN V Ũ HOẢ HẬU
VỀ VIỆC THỌ TRUYỀN ĐẠO PHÁP


X
XÂY ĐẮP CAO ĐÀI NỘI TẠI XEM HANG ĐỊA NGỤC
XIN CỨU ĐỘ MẸ ĐẤT
XÓA LỖI NGƯỜI
XUẤT HUYỀN NHẬP TẪN SẼ TRƯỜNG SANH
XÁ NỮ PHƯƠNG NHỊ BÁT, KIM ÔNG CHÍN CỬU TAM
XUẤT NHẬP LÔI ÂM


Y
Ư NGHĨA HAI CHỮ CHIẾU MINH
Ư NGHĨA HAI CÂU ĐỐI TRÊN BÀN THỜ CM 
Ư NGHĨA NGÀY 13 THÁNG 3
YẾU CHỈ NHƠN THÂN            

                              GOOGLE
Dịch  từ tiếng Việt ra các thứ tiếng trên thế giới.

Google translates from Vietnamese in to the other languages:


Google übersetzt die Web Site aus dem Vietnamesisch in das:


                                                     
                                   
NHIỀU TÁC GIẢ MỚI GỞI  ĐÓNG GÓP VÀO THƯ VIỆN :
Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ  :         T́m hiểu Sự Tích Đức Phật Thích Ca
                                                     Năm 2010 có ảnh hưởng tốt hay xấu?       
                                                    Trang khác cùng bài trên
                                                   Sự tích Đức Phật Thíc Ca Mâu Ni.
                                                    Hàn Lâm Nguyễn Phú viết về Phật Giáo.   
Các Tác giả khác:                         Ba câu hỏi của nhân loại thường hỏi  
                                                    Bài thơ của Đức Lư (xướng) và bài Họa về MÙA XUÂN.
                                                    Bức thư hải ngoại.    
 
Liễu Văn Hoành Tiên tiếp điển     Huấn từ của MẸ VIỆT NAM         
                                                    Trở về từ cơi sáng       
                                                    Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ  trở về.   =>  Diều hâu bay.   
                                                   Tiên tri ứng hiện: Khương Tử Nha.    
                                                                    
KINH DỊCH hay VIỆT DỊCH do Lạc Việt viết
                                                                     DỊCH LƯ Cao Đài

  LOÀI NGƯỜI và THẢO MỘC LẠ TRONG THIÊN NHIÊN :
        Người từ Hỏa Tinh đáp xuống Nga và Trung Quốc bằng phi xa (UFO) đă cấy Gene /Tinh Trùng) gây giống Vượn người to lớn và Người Heo.
       
Xương người rất to ở Nga
      Người Heo ở Trung Quốc   (Tham khải tài liệu về các nền văn minh bị hủy diệt : Edgar Cayce,
                                                       Xin mời đọc cuốn L´Occultisme dans la nature của Đức Giám Mục Anh Giáo C.W. Leadbeater, một học giả Thông Thiên Học tu thiền, mở thần nhăn, xuất vía viếng các Hành Tinh. Sách e-Book download miễn phí của Nhà Xuất Bàn Gallica bằng Pháp văn, xem phần Planète Mars sẽ rơ.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204039x.image.f1.pagination


 Chương Tŕnhi Phát Thanh : Đọc Kinh, Sách, Tụng Kinh, Video, Thuyết Tŕnh, Thuyết Đạo....

Thư Viện download miễn phí của Hội Thông Thiên Học để các sinh viên đọc nghiên cứu về Tôn Giáo, Khoa Học, Triết Học và
những bửu pháp để khai mở những huyền năng ẩn tàng trong Nhơn Thân Tiểu Thiên Địa:
Anh văn :
http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm

Video Tham Quan Thanh Dia Tay Ninh  1       4   5      7    8


Deutsch    English       Nhạc      Thơ     Nachrichten     Video    Français  
tiếng Việt
Anh  Mỹ  Úc  Pháp Caodaïsme  Đức (CaoDaismus)   Hán-Việt     한국어     Español 
Français  Azərbaycanca  Bahasa Indonesia  Italiano  Kongo Magyar Mirandés  Nederlands
Česky  Eesti  日本語  Norsk (bokmål)‬  Polski  Português  Русский  Suomi
Svenska
  
            


                             Các Thư-Viện tại  U.S.A. & Canada)
                             
                              Cơ Phổ Độ và Cơ Tuyển Độ     

                              Các Trang Web Sites của các Đàn Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh trên thế giới :

                              Đàn-Chiếu-Minh Thánh-Đức Qui-Nguyên
                              Đàn Chiếu-Minh Linh-Bửu  Video Đàn Linh Bửu và nhà của HH Tỷ tại Sông Hậu  
                              Đàn Bửu Minh tại Nantes, Pháp Quốc.
                              Đàn Bửu Liên Đăng tại Bad Aibling, Đức Quốc.
                             Thư-Viện Canada
                             Thánh Tịnh Chiếu Minh (Đàn Long Vân đổi tên lại là Thánh Tịnh)
                             Thánh Tịnh Bửu Quang tại San Jose, California, Hoa Kỳ 
                             
                             Những trang Web của các Thánh Thất tu theo Cơ Phổ Độ :
                             Phong cảnhtại Vĩnh Long - Hà Tiên - Vũng Tàu  
                             Thánh Thất Huyện Phú Giáo B́nh Dương
                              Thánh Tịnh Long Thành, B́nh Thủy, Thành Phố Cần Thơ 
                              ĐÀN CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH LINH BỬU
                   Việt Nam An Lạc Quốc sau khi Đại Hội Long Hoa Kết Thúc 
                   Thánh Thất Cao Đài Thành Phố Vĩnh Long
                   Thánh Thất Vĩnh Hiệp Thành Phố Nha Trang Tỉnh Khánh Ḥa

Pḥng Phước Thiện
Tự trị bệnh ít tốn tiền mà khơi bệnh, kể cả bệnh nan y mà Tây Y bó tay:
MẬT ONG và QUẾ
và c̣n nhiều Therapies, recepts, toa thuốc, cách ăn uống... khác sẽ đưa vào trang nầy sau.
Thư-Viện Thông-Thiên-Học      
Thư Viện của Viện Đại Học Kỹ Thuật München về Toán và Khoa Truyền Thông 
Teilbibliotheken der TUM in Garching  
Viện Tôn Giáo Học tại Đại Học Leipzig Tây Đức, nơi có môn học giới thiệu về Đạo Cao Đài ( CaoDaismus)  
Bangladesh University, nơi có  dạy Caodaism-Studie  
        
                             Các Thư-Viện tại  U.S.A. & Canada)
                             
                              Cơ Phổ Độ và Cơ Tuyển Độ     

                              Các Trang Web Sites của các Đàn Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh trên thế giới :

                              Đàn-Chiếu-Minh Thánh-Đức Qui-Nguyên
                              Đàn Chiếu-Minh Linh-Bửu  Video Đàn Linh Bửu và nhà của HH Tỷ tại Sông Hậu  
                              Đàn Bửu Minh tại Nantes, Pháp Quốc.
                              Đàn Bửu Liên Đăng tại Bad Aibling, Đức Quốc.
                             Thư-Viện Canada
                             Thánh Tịnh Chiếu Minh (Đàn Long Vân đổi tên lại là Thánh Tịnh)
                             Thánh Tịnh Bửu Quang tại San Jose, California, Hoa Kỳ 
                             
                             Những trang Web của các Thánh Thất tu theo Cơ Phổ Độ :
                             Phong cảnhtại Vĩnh Long - Hà Tiên - Vũng Tàu  
                             Thánh Thất Huyện Phú Giáo B́nh Dương
                              Thánh Tịnh Long Thành, B́nh Thủy, Thành Phố Cần Thơ 
                              ĐÀN CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH LINH BỬU
                   Việt Nam An Lạc Quốc sau khi Đại Hội Long Hoa Kết Thúc 
                   Thánh Thất Cao Đài Thành Phố Vĩnh Long
                   Thánh Thất Vĩnh Hiệp Thành Phố Nha Trang Tỉnh Khánh Ḥa

Pḥng Phước Thiện
Tự trị bệnh ít tốn tiền mà khơi bệnh, kể cả bệnh nan y mà Tây Y bó tay:
MẬT ONG và QUẾ
và c̣n nhiều Therapies, recepts, toa thuốc, cách ăn uống... khác sẽ đưa vào trang nầy sau.
Webmaster: Hà Phước Thảo
updated   16:59 Uhr  01. 12. 2010  Bad Aibling, Germany 
                    

                             
Số người đọc đến hôm nay là: